ECOMMERCIAL DESIGN

ด้านการบริการ

ทางบริษัท แอทบิวด์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด บริการเรื่องการออกแบบตกแต่งสำนักงานครบวงจร เช่น การเข้าวัดพื้นที่หน้างาน เพื่อนำพื้นที่ที่ลูกค้ามีนำมาจัดวาง Lay out ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าออกแบบภาพ 3D การทำ Shop drawing การประเมินราคา การวางแผนงาน ตลอดจนการจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พื้นพรม พื้นกระเบื่องยาง งานม่านปรับแสงต่างๆ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า